Keyword: skepp

  • Mälardrottningen

    Hon ligger där, och har legat där så länge jag kommer ihåg. En restaurang och hotellbåt, vid Riddarholmen. Ser inbjudande ut!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Content is protected !!